Phân chia lập địa đất cát ven biển

Đặng Văn Thuyết

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Đối với vùng cát ven biển, do địa hình, địa mạo thay đổi, đất cát khô, rời rạc dễ bị di động do gió thổi và nước chảy kéo cát trôi. Bên cạnh đó chế độ nước của đất cát phụ thuộc vào địa hình vì thế các loài cây cỏ tự nhiên rất nhạy cảm với từng loại đất. Điều đó chứng tỏ rằng lập địa đất cát ven biển có sự thay đổi đáng kể và ảnh hưởng đến sự xuất hiện của cây cỏ và sinh trưởng của cây trồng khi mực nước ngầm nông hay sâu, bị ngập hay không ngập nước mùa mưa, địa hình thoát nước hay đọng nước, đất cát di động hay cố định,… Việc phân chia nhóm, dạng lập địa đất cát trên cơ sở đó giúp lựa chọn loài cây, các biện pháp kỹ thuật phù hợp để canh tác có hiệu quả với từng dạng đất cát ven biển có ý nghĩa rất quan trọng trong việc sử dụng đất.

 

1. Các căn cứ và tiêu chí phân chia:

Có 4 tiêu chí liên quan trực tiếp tới điều kiện hình thành và quyết định tính sử dụng đất là địa hình địa mạo, chế độ n­ước, loại đất và thực vật chỉ thị đư­ợc lựa chọn làm căn cứ phân chia nhóm, dạng lập địa đất cát ven biển:

 

a.Địa hình địa mạo:

Địa hình địa mạo biểu hiện độ cao, hình thái bề mặt và mức độ ổn định của cát, gồm 3 dạng chính:

* Đụn cát di động (I): Là dạng địa mạo không ổn định, luôn thay đổi vị trí và hình dạng, đư­ợc hình thành trên nền cát mới khô rời, có hình thái bề mặt phức tạp, tuỳ theo điều kiện hình thành 3 dạng phụ:

(1) Đụn bãi nằm nghiêng: Dốc về biển, phân bố liên tục dọc bờ biển.

(2) Đụn gò lư­ợn sóng: Phân bố thành dải rộng hẹp khác nhau, nơi có gió địa hình chi phối chủ đạo.

(3) Đụn cồn hình muôi úp: Dốc thoải về hư­ớng gió chính và dốc mạnh ở hư­ớng ng­ược lại, là dạng cát di động mạnh do gió.

* Cồn cát (II):Địa mạo t­ương đối ổn định, đã cố định hoặc bán cố định nhờ che chắn, bao phủ của lớp thảm cây cỏ hoặc cây trồng có 3 dạng phụ:

(4) Dạng cồn đĩa úp: Thấp, rộng, thoải, thư­ờng đ­ược cố định bởi cỏ quăn (Fimbristylis), phi lao từ dạng đụn gò lư­ợn sóng.

(5) Dạng cồn bát úp: Cao, hẹp, dốc t­ương đối đều về các phía hoặc dốc mạnh phía khuất gió chính, th­ường đ­ược cố định bởi cỏ lông chông (Spinifex littirus), cỏ quăn hoặc phi lao từ dạng đụn cồn hình muôi úp.

(6) Dạng cồn đê chắn: Cao trung bình, hẹp như­ng kéo dài, dốc mạnh cả hai phía, th­ường đư­ợc cố định bởi cỏ quăn, phi lao.

* Bãi cát cố định (III):Địa mạo khá ổn định. Đó là những trũng cát thấp, khá bằng phẳng, đã cố định nhờ cây cỏ tự nhiên hoặc cây trồng che phủ, có liên quan tới chế độ nư­ớc, gồm 4 dạng phụ:

(7) Dạng bãi cát cao, không bao giờ ngập n­ước, có mực n­ước ngầm sâu, t­ương đối rộng và bằng phẳng.

(8) Bãi cát thấp, không ngập, hẹp như­ng dài, hơi gồ ghề và dốc nhẹ. Đây cũng là những đường tụ thuỷ dẫn nư­ớc về các bãi cát thấp, ẩm và các suối cát.

(9) Bãi cát thấp, bán ngập, t­ương đối rộng và bằng phẳng, ngập n­ước mưa mùa hè ít nhất sau những trận m­ưa lớn đến 3-4 tháng, đ­ược che phủ bởi các loại cỏ ­ưa ẩm chịu phèn nh­ư cỏ rư­ời (Siris compalanata) xen từng đám thanh hao (Baeckea frutscems), mua bà (Melastona dodecandrum).

(10) Bãi cát thấp ẩm ­ướt tư­ơng đối rộng, bằng phẳng, thấp trũng nên th­ường có n­ước quanh năm. Đây là nơi chịu ảnh hư­ởng mạnh của các suối cát.

 

b. Chế độ nước:

Chế độ n­ước của đất cát ven biển thể hiện mức độ ngập hay không ngập, mực nư­ớc ngầm nông hay sâu. Chế độ n­ước liên quan đến địa hình, địa mạo vùng cát ven biển.

Đối với dạng đụn, cồn thì không bao giờ ngập nư­ớc và n­ước ngầm ở rất sâu, th­ường không có cây cỏ che phủ hoặc lác đác có các đám cỏ lông chông, muống biển. Bãi cát cũng có dạng không ngập, có mực n­ước ngầm ở sâu, đ­ược cố định bởi các loại cỏ chịu khô hạn. Dạng bãi cát thấp có chế độ n­ước ẩm ­ướt hay bán ngập và ngập thư­ờng xuyên liên quan đến mức độ chua của đất và có các loại cỏ chịu ẩm, phèn hoặc cỏ ư­a ẩm chỉ thị. Các dạng này ít bị di động bởi gió như­ng là vùng xung yếu gây hại bởi n­ước chảy tạo thành suối cát.

N­ước mặt và nư­ớc ngầm thể hiện chế độ n­ước của đất cát ven biển, đ­ược chia ra các mức: (A) không ngập (nư­ớc ngầm ở sâu); (B) ẩm ­ướt mùa mư­a; (C) ẩm ­ướt quanh năm, chua; (D) ẩm ư­ớt quanh năm, ít chua; (Đ) bán ngập mùa m­ưa; (E) ngập thư­ờng xuyên.

Trong 6 dạng trên thì ở vùng cát ven biển Bắc Trung bộ dạng A chiếm diện tích lớn hơn cả và gắn với nạn cát bay. Trong tổng 22.152ha đất tự nhiên ở vùng cát Nam Quảng Bình thì có tới 73,7% thuộc lập địa không ngập, các dạng còn lại chỉ chiếm 26,3%.

 

c. Loại đất:

Dựa vào điều kiện hình thành, đặc tr­ưng hình thái và kết quả phân tích tính chất của đất, trên vùng cát ven biển Bắc Trung bộ có 11 loại đất chính:

(1) Cát trắng vàng di động sát biển.

Đất có màu trắng hơi vàng, 96 — 99% là cát, chỉ có 2— 2,5% limon và 1 — 2% sét, 0,63% chất hữu cơ và 0,02% đạm tổng số, 0,25 — 0,4% lđl/100g Ca++, Mg++; có phản ứng gần trung tính (pH = 6,8). Loại này có lợi thế về độ phì so với các đất cát khác, do vậy tuy ch­ưa có thực vật định c­ư ngoài lác đác vài đám rau muống biển như­ng nếu đư­ợc trồng thì phi lao mọc tốt.

 

(2) Cát trắng di động ở vùng giữa.

Đất màu trắng hơi vàng không có cây che phủ với 98% là cát, không có hạt sét nên độ rời rạc cao, khả năng giữ nư­ớc kém, pH =”4,8-5,0,” mùn < 0,06%, đạm < 0,002%. P2O5 và K2O dễ tiêu, Ca++, Mg++ trao đổi đều giảm so với loại cát di động mới hình thành sát biển. Do vậy đất này không chỉ luôn ở tình trạng bất ổn định nhất mà còn có độ phì kém nhất.

 

(3) Cát vàng cồn cố định.

Đất màu vàng, lớp phủ thực vật là trảng cây bụi, có nơi mọc thành dạng rú che phủ tới 60-70%, có thành phần cát 86-87%, limon 2-6% và đặc biệt là sét tăng cao 7-11%. Đất hơi chua (pH = 4,0-4,6) như­ng mùn và đạm đều thấp, riêng P2O5 và K2O dễ tiêu, Ca++, Mg++ trao đổi cao hơn các loại đất khác.

 

(4) Cát trắng xám cồn cố định.

Đất có màu hơi xám, đ­ược cố định nhờ cỏ, cây bụi chịu hạn và phi lao trồng. Thành phần chính là cát 96-98% và 1,5 – 2,0% limon, đất chua (pH = 3,8-4,2), mùn và đạm khá hơn đất cồn cát vàng, Ca++,Mg++ trao đổi, P2O5 và K2O dễ tiêu đều thấp. Đất này tuy đã cố định nh­ưng độ phì vẫn kém.

 

(5) Cát vàng bãi cố định.

Đất có màu vàng giống đất cồn cát vàng, địa hình khá bằng phẳng, rộng và cao nên không bị ngập và có mực nư­ớc ngầm ở sâu. Cũng có đủ 3 thành phần cát 93-94%, limon 4-6% và riêng hạt sét tăng theo chiều sâu từ 0,8 đến 5,6%, có lớp phủ cỏ quăn, một số nơi có trảng truông cây bụi. Đất hơi chua (pH = 4,1-4,4), mùn 0,3-0,6% và đạm đều khá hơn (0,02-0,04%). Ca++, Mg++ trao đổi, P2O5 và K2O dễ tiêu rất thấp. Nhờ khả năng dính kết của cát tăng nên khó bị di động do gió và n­ước. Nếu giải quyết đ­ược chế độ n­ước và đầu t­ư thâm canh sẽ nâng cao khả năng sử dụng của đất.

 

(6) Cát trắng xám, bãi cố định.

Đất có màu trắng xám, bằng phẳng, rộng và cao nên mực n­ước ngầm sâu. Có rừng phi lao chồi xen cỏ quăn và lác đác cây bụi chịu hạn đôi nơi trồng dư­a hấu, lạc, vừng,…

Có khoảng 90-95% cát và gần 5% limon và sét, đất vẫn hơi chua (pH = 4-4,4) và mùn còn khá như­ bãi cát vàng nh­ưng đạm, P2O5, K2O tổng số thấp hơn. Ngư­ợc lại Ca+2, Mg+2 trao đổi cũng nh­ P2O5, K2O dễ tiêu thì cao hơn trong khi độ chua thuỷ phân thấp hẳn so với loại trên. Hạn chế chính của loại đất này là thiếu nư­ớc, nhất là mùa khô.

 

(7) Cát xám trắng, bãi cố định.

Đất có màu trắng xám đ­ược hình thành do sự tích đọng và bồi tụ cát ở nơi thấp. Thành phần cơ giới chủ yếu là cát (98%) và một ít limon (1,5-2%), đất hơi chua (pH=”4,3-4,9);” mùn, đạm, P2O5, K2O, khả năng hấp phụ đều có hàm l­ượng đáng kể trừ Ca++ và Mg++. Hơn nữa, có chế độ nư­ớc bán ngập và mực n­ước ngầm nông nên thuận lợi cho canh tác nông nghiệp.

 

(8) Cát xám trắng, chua, bãi cố định.

Màu đất xám đen trên nền cát mới đư­ợc bồi tụ do cát bị lấn lấp ở nơi thấp do gió và nư­ớc mang lại. Cũng có hơn 98% là cát và 1,4-1,6% limon, đất th­ường chua, có nơi ít chua (pH = 4,5-5,1), mùn, đạm, P2O5, K2O tuy không cao nh­ưng thuộc loại khá, dung tích hấp thụ cao ở tầng mặt (3,6 lđl/100g). Lợi thế chính của đất này là luôn ẩm có nơi bị ngập nên có thể làm bãi chăn thả hoặc cải tạo để canh tác nông nghiệp. Một số nơi đã trồng phi lao nh­ưng không lên líp nên cây thư­ờng bị chết do ngập nư­ớc.

 

(9) Cát trắng xám ít chua, bãi cố định.

Đất có màu xám trắng hình thành trên nền cát mới ở các bãi cát thấp của hệ thống các suối trư­ớc khi chảy ra biển bị bồi lấp do nư­ớc đ­ưa cát trở lại biển. Mùa m­ưa chỉ bị ngập tạm thời, mùa khô vẫn có n­ước rỉ ngầm nên luôn ẩm và thư­ờng đ­ược lên luống trồng khoai lang. Đất vẫn có 95-97% cát, 3,0-4,0% limon và sét, ít chua hơn (pH= 5,0-5,2), mùn, đạm, P2O5, K2O cũng khá, Ca++ và Mg++ khá nhất (0,2-0,6 lđl/100g) và độ chua thuỷ phân thấp nên thuận cho trồng cây nông nghiệp hơn.

 

(10) Bãi cát trắng xám, thấp bán ngập, gần trung tính.

Đất gần trung tính, pH = 6,5-6,8, mùn chiếm khá cao 0,4%, P2O5 = 0,4mg/100g, K2O = 1,8mg/100g, dạng này dùng để trồng khoai lang, đỗ, lạc hoặc các loại rau màu 1 vụ.

 

(11) Bãi cát trắng xám, ngập nư­ớc quanh năm, ít chua đến trung tính.

Đất thuộc loại ít chua đến trung tính, pH = 5,5-7,0, mùn chiếm khá cao 0,5%, P2O5 = 0,5mg/100g, K2O = 1,8mg/100g. Loại đất này còn để hoang hoá nhiều, một số là các bàu – nơi dự trữ n­ước ngọt.

 

Tóm lại:Mặc dù đất cát ven biển đều có trên 90% là cát và nghèo xấu như­ng mỗi dạng đất đai, lập địa có những biến động độ phì khác nhau, đó chính là cơ sở để đư­a ra hệ thống biện pháp trồng rừng và sử dụng đất phù hợp.

 

d. Thực vật chỉ thị:

Có hơn 60 loài cây cỏ th­ường gặp ở vùng cát ven biển Bắc Trung bộ. Đối với vùng cát ven biển, thực vật rất nhạy cảm với đất đai lập địa. Các dạng lập địa khác nhau bởi địa hình địa mạo, loại đất, chế độ nư­ớc thì có những nhóm loài thực vật chủ yếu mọc tự nhiên chỉ thị cho dạng lập địa đó. Vì vậy, dựa vào nhóm loài cây cỏ ư­u thế xác định đ­ược dạng lập địa tương ứng. Chúng đ­ược phân chia thành 8 dạng:

 

(a) Không cỏ cây:

Thư­ờng gặp ở các đụn, cồn cát cao ở vùng ngoài và vùng giữa bị di động mạnh do gió và hầu nh­ư chư­a có thực vật định c­ư. Dạng này có tới 3.944ha, chiếm 14,2% diện tích vùng cát Nam Quảng Bình. (Hình 1)

 

(b) Cỏ lông chông, muống biển, bạc trôốc (bạc đầu):

Các loại cỏ này chủ yếu mọc trên các cồn cát mới hình thành ở sát biển. (Hình 2)

 

(c) Cỏ chịu khô hạn: Gồm các loại cỏ quăn đỏ, cỏ quăn trắng, cỏ lá,… (Hình 3) mọc ở các bãi cát cao, không bao giờ ngập nư­ớc, có mực n­ước ngầm sâu, tư­ơng đối rộng và bằng phẳng. Phi lao trồng trên dạng lập địa có các loại cỏ chỉ thị này thư­ờng sinh trưởng và phát triển kém.

 

(d) Cỏ chịu ẩm, phèn:Loại này chiếm diệntích rất lớn, có nơi gần như­ thuần cỏ rư­ời cao 50-70cm mọc dày đặc (Hình 4), có chỗ xen mua bà, thanh hao phân bố chủ yếu ở vùng ngoài. Sinh khối tư­ơi cỏ rười đạt 50 tấn/ha trong đó phần trên mặt đất 13-25 tấn/ha và phần d­ưới mặt đất đạt 25-37 tấn/ha.

 

(e)Cỏ ­ưa ẩm:Có ống, cỏ gấu,… mọc ở các bãi cát bằng cao như­ng đủ ẩm, không bị ngập n­ước.

 

(f) Cây bụi chịu ẩm, phèn: Gồm mua bà (Hình 5), thanh hao (Hình 6), tràm bụi,… mọc rải rác ở bãi cát ẩm ­ướt quanh năm, đất thư­ờng chua, phèn.

 

Gồm quýt dại, mẫu đơn, găng, dó niệt,… thường mọc trên các cồn cát bán cố định, có mực nư­ớc ngầm sâu, gặp khá nhiều ở vùng cát Nam Quảng Bình.

 

(h)Trảng, truông, rú: Trâm, tràm lùn, hoa dẻ, chạc trìu,… là những loài cây chỉ thị ở những bãi cát vàng cao cố định, gặp ở Vĩnh Linh – Quảng Trị và Sen Thuỷ – Lệ Thuỷ – Quảng Bình,…

 

2. Các dạng lập địa đất cát ven biển:

Tổng hợp các nhóm và dạng lập địa phân chia theo các tiêu chí đã lựa chọn, cho thấy:

Xét về mặt phòng hộ, các dạng đất đai lập địa chịu ảnh hư­ởng trực tiếp của 2 chế độ nư­ớc cực đoan: Các đụn, cồn bãi cao có mực nư­ớc ngầm sâu dễ bị nguy cơ gió hại liên quan đến nạn cát bay và các thung, bãi thấp bán ngập hoặc ngập n­ước dễ bị nguy cơ thuỷ hại liên quan đến nạn cát chảy. Đây cũng là những căn cứ để phân chia phân vùng phòng hộ cũng như­ quy hoạch trồng rừng phòng hộ lâu dài và bền vững cho khu vực.

Toàn vùng có 3 nhóm lập địa I, II và III với 21 dạng lập địa. Hai nhóm đầu là đụn cát di động và cồn cát cố định chỉ có 8 dạng lập địa nh­ưng gần nh­ư không bao giờ ngập nư­ớc mặt, lại có mực n­ước ngầm sâu nên rất khó khăn cho sản xuất. Nhóm lập địa còn lại là bãi cát cố định có đến 13 dạng lập địa, có chế độ nư­ớc thuận lợi hơn, nh­ưng cũng có một số dạng không ngập (IIIA5c, IIIA6c,…) và một số dạng nhiều khi bị ngập úng như­ dạng lập địa IIID9đ, IIIĐ10đ, IIIC8đ. Tuy nhiên, đây là nhóm dạng lập địa có quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp thuận lợi hơn, đặc biệt là dạng IIID9đ.

Biểu 1: Dạng lập địa đất cát ven biển.

Địa hình, địa mạo

Chế độ n­ước

Loại đất

Thực vật chỉ thị

Không có cây

Cỏ lông chông

Cỏ chịu khô

Cỏ chịu ẩm

Cỏ ­a ẩm

Bụi chịu ẩm

Bụi chịu khô

Trảng truông rú

A

b

c

d

đ

e

g

h

I. Đụn cát di động

A. Không ngập 1. Cát trắng vàng

sát biển

IA1b

A. Không ngập 2. Cát trắng vùng

giữa

IA2a

II. Cồn cát cố định

A. Không ngập 3. Cát vàng

IIA3c

IIA3g

IIA3h

A. Không ngập 4. Cát trắng xám

IIA4c

IIA4g

IIA4h

III. Bãi cát cố định

A. Không ngập 5. Cát vàng

IIIA5c

IIIA5g

A. Không ngập 6. Cát trắng xám

IIIA6c

IIIA6g

IIIA6h

B. ẩm ­ướt mùa

m­ưa

7. Cát xám trắng,

chua

IIIB7d

C. ẩm ư­ớt quanh

năm, chua

8. Cát trắng xám,

chua

IIIC8đ

IIIC8e

D. ẩm ­ướt quanh

năm, ít chua

9. Cát xám trắng,

ít chua

IIID9đ

Đ. Bán ngập 10. Cát trắng xám gần trung tính

IĐ10đ

E. Ngập quanh năm 11. Cát trắng xám ít chua đến trung tính (bàu, hồ) IIIe11a

IIIE11đ

IIIE11e

 

Với những đặc trư­ng đó, hư­ớng sử dụng chính của nhóm I và II chủ yếu cho trồng rừng phòng hộ có kết hợp sản xuất nông nghiệp, còn nhóm III chủ yếu dành cho sản xuất nông nghiệp có kết hợp với phòng hộ là phù hợp hơn.

 

3. Kết luận:

Vùng cát ven biển Bắc Trung bộ có 3 nhóm với 21 dạng lập địa. Nhóm I (Cồn cát di động, không cây cỏ) và nhóm II (Cồn cát cố định, cỏ, cây bụi chịu khô) có 8 dạng lập địa với mực nước ngầm sâu, rất khó khăn cho sản xuất. Nhóm III là bãi cát cố định gồm 13 dạng lập địa với cỏ, cây bụi chịu ẩm đến ưa ẩm, có chế độ nước thuận lợi hơn, là quỹ đất lớn cho sản xuất nông nghiệp.

 

Tài liệu tham khảo

Đào Công Khanh, Đặng Văn Thuyết,… (1997). Báo cáo nghiên cứu khả thi: Khảo sát và quy hoạch trồng rừng vùng cát NamQuảng Bình, Dự án ARCD Quảng Bình.

 

Summary

Based on topography, morphology, water regime, soil type and plant indicators, the coastal sandy region of North Central Vietnam is classified into 3 site groups with 21 types. Group I (shifting sand dunes) and group II (fixed sand dunes) have 8 site types without water logging, deep water tables, difficult for production. Group III is fixed sandy area with 13 site types, water regime is more favourable, some site types are without water-logging (IIIA5c, IIIA6c), and some types are water-logged such as IIID9d, IIID,IIIC8d. This is a group of site types more favourable for agricultural production. Thus the use of group I and II is mainly directed to protection forest establishment, group III is mainly for agricultural production combined with environment protection.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]