Lớp tập huấn

Để giúp cho các cán bộ nghiên cứu trẻ có những hiểu biết bước đầu về phương pháp luận nghiên cứu, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Khoa Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm Thủ Đức (TP HCM) tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp nghiên cứu có sự tham gia” trong thời gian từ 14 tháng 5 đến 24 tháng 5 năm 2001 tại Hà Nội cho 17 cán bộ của các phòng nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu vùng và chuyên đề. Đây là lớp tập huấn thứ hai thuộc dạng này do Dự án TREE LINK (CIDA Canađa) tài trợ được tổ chức tại Việt Nam.

Nội dung đào tạo bao gồm hai phần chính: (1) Phương pháp nghiên cứu truyền thống và (2) Phương pháp nghiên cứu có sự tham gia.

Phần một bao gồm các bài giảng:

· Thành tựu nghiên cứu lâm nghiệp ở Việt Nam,

· Lâm nghiệp châu á – Thái Bình Dương,

· Chọn vấn đề và xác định ưu tiên nghiên cứu,

· Xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu,

· Thiết kế thí nghiệm, xử lý và quản lý số liệu trên máy vi tính,

· Xây dựng dự án hợp tác quốc tế,

· Nguồn vốn cho nghiên cứu,

· Viết và trình bày báo cáo khoa học.

Phần hai bao gồm các bài giảng:

· Kỳ vọng, khái niệm, đặc điểm nghiên cứu có sự tham gia,

· Vai trò các nhóm liên quan; môi trường, bối cảnh hiện nay,

· Các bước nghiên cứu, vấn đề và mục tiêu nghiên cứu,

· Xác định các phương án giải quyết vấn đề

· Các tiêu chí,

· Viết đề cương nghiên cứu có sự tham gia.

Tài liệu lớp tập huấn đã được các cán bộ có kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và quản lý biên soạn trên cơ sở các tài liệu quốc tế hiện có và kinh nghiệm bản thân. Các cán bộ nghiên cứu trẻ đã có điều kiện tốt nhất để tiếp cận với các vấn đề nóng hổi hiện nay là làm thế nào để xác định các vấn đề nghiên cứu và các ưu tiên trong nghiên cứu để chọn con đường đi đúng đắn. Các kinh nghiệm và bước đi trong triển khai nghiên cứu; các quy tắc chung cũng như các thủ thuật viết báo cáo khoa học và trình bày các kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, các cán bộ trẻ còn được thăm quan hiện trường tại Hoà Bình để học hỏi phương pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến nghiên cứu có sự tham gia. Sau khoá học, các học viên đều tự mình xây dựng một dự án nhỏ với mức kinh phí 2.000 USD cho thời gian 18 tháng để Viện và Dự án hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn triển khai. Hy vọng các khoá học như thế này cũng sẽ được tổ chức cho các cán bộ nghiên cứu của các địa phương khi có nhu cầu.********************************

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]