Lâm nghiệp Cuba

Tài nguyên rừng Cuba gồm 2,4 triệu ha, che phủ 21% quần đảo Cuba. Có gần 2 triệu ha rừng tự nhiên và 450.000 ha rừng trồng, chủ yếu là thông, bạch đàn, phi lao và các loài cây gỗ quí.

Trữ lượng gỗ cây là 126,1 triệu m3 và tăng trưởng hàng năm khoảng 7,5 triệu m3 .

Gỗ: Khối lượng gỗ khai thác hàng năm lên tới 2 triệu m3 , trong đó khoảng 6% dùng để sản xuất gỗ và than thực vật. Công nghiệp rừng Cuba có khoảng 94 xí nghiệp gỗ có công suất hàng năm 231.000 m3, một trung tâm bảo quản gỗ công suất 7.000 m3/năm.

Khu vực lâm nghiệp: có 35.000 người, trong đó có một đội ngũ kỹ thuật gồm 1.200 người, 2.000 kỹ thuật viên, 70 cán bộ nghiên cứu.

Sản phẩm rừng chiếm một phần rất quan trọng trong nền kinh tế đất nước, nó tham gia vào sản xuất thuốc lá, trái cây, nickel, trong ngư nghiệp, du lịch, xây dựng và cung cấp điện năng, viễn thông và nhiều lĩnh vực khác.

Rừng còn giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gìn giữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đóng góp to lớn vào việc cải thiện môi trường.

Với 440.000 ha rừng ngập mặn, Cuba đứng thứ 4 châu Mỹ la tinh và vùng biển Caribe, chiếm 3,5% lãnh thổ.

Ngành Lâm nghiệp: Trực thuộc Bộ Nông nghiệp, lực lượng kiểm lâm trực thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đại hội có thể chế phổ cập giáo dục lâm nghiệp ở mức độ trung và cao cấp.

Mai Thành biên dịch từ ” Bois et Forêts des Tropiques” No 262,1999.

***************************************************

Tin mới nhất

[logo-slider]