Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường quyền sử dụng rừng để phát triển bền vững sinh kế và tạo nguồn thu nhập”

Ngày 20 tháng 4 năm 2015, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường quyền sử dụng rừng để phát triển bền vững sinh kế và tạo nguồn thu nhập”. Dự án do FAO tài trợ và được thực hiện tại 3 quốc gia gồm Việt Nam, Nepal và Campuchia trong thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2016.

Hội thảo có sự tham gia của 50 đại biểu là các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà khoa học đến từ Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Pháp chế, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ gồm FAO, GIZ, UNDP, CIFOR, ICRAF, Tropenbos International, RECOFTC, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng cao, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên – Lào Cai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cẩm Phả – Quảng Ninh.

TCP.RAS.3506_Inception WS

Các nội dung tham luận chính của hội thảo gồm: Giới thiệu tóm tắt Hướng dẫn các nguyên tắc tự nguyện của FAO về quản trị có trách nhiệm quyền sử dụng; Thực trạng và các bất cập về chính sách liên quan đến quyền sử dụng rừng ở Việt Nam; Các nghiên cứu trường hợp về nhu cầu tăng cường năng lực liên quan đến thực thi chính sách quyền sử dụng rừng và REDD+; và Năng lực thể chế và đảm bảo quyền sử dụng rừng nhằm ổn định sinh kế và tạo nguồn thu nhập.

Hội thảo đã thảo luận về các bất cập và nhu cầu sửa đổi chính sách về quyền sử dụng rừng cũng như nhu cầu tăng cường năng lực cho các bên liên quan ở Việt Nam. Kết quả của Hội thảo là cơ sở quan trọng để Dự án xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết trong thời gian thực hiện Dự án.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]