Hội nghị triển khai Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái

Ngày 04/12/2014 tại Nhà khách Hào Gia – TP. Yên Bái, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đồng tổ chức Hội nghị triển khai Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái.

Đoàn công tác của Việt Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đến tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Viện; Ban Kế hoạch, Khoa học; Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng. Đón tiến đoàn tại Yên Bái có Yên Bái có Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Xuân Nguyên- Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ điều tra, kiểm kê rừng của tỉnh Yên Bái và Lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Tỉnh.

14-12-04 HN YenBai

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện của 2 bên trình bày kế hoạch triển khai Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Yên Bái và các ý kiến đóng góp của các bên liên quan, Giám đốc Viện Võ Đại Hải và Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Xuân Nguyên đồng chủ trì hội nghị đã có kết luận như sau:

– Đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Yên Bái và của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Thời gian thực hiện nhiệm vụ rất hạn hẹp và đúng vào dịp địa phương có nhiều sự kiện như tết nguyên đán, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; thời tiết bất lợi cho đi ngoại nghiệp…

– Thực hiện nhiệm vụ cũng có thuận lợi là có chủ trương rõ ràng, có kinh phí thực hiện, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là đơn vị tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm, các cơ quan chuyên môn của địa phương cũng đã có kinh nghiệm triển khai.

– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh thực hiện nội dung điều tra rừng và bàn giao thành quả cho địa phương thực hiện kiểm kê rừng; Hỗ trợ, thúc đẩy các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh triển khai kiểm kê rừng.

– Tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với Viện thực hiện kiểm kê rừng.

– Giao cho Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng phối hợp với Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ, trình lãnh đạo tỉnh để thống nhất trong hoạt động triển khai và bố trí nhân lực.

– Cấp huyện triển khai ngay việc thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

– Tuyên truyền sâu, rộng tới cộng đồng địa phương về chủ trương thực hiện tổng điều tra, kiểm kê rừng để người dân có thông tin đầy đủ và tham gia.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]