Đánh giá các mô hình rừng trồng Vối thuốc (Schima Wallichii Choisy) tại Lục Ngạn – Bắc Giang

TS. Võ Đại Hải

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Vối thuốc là một loài cây gỗ lớn, đa tác dụng, có phân bố rộng rãi ở nhiều nơi ở Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu phát triển cây Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn. Et Champ)” nhằm tổng kết và đánh giá các biện pháp kỹ thuật và các mô hình rừng trồng Vối thuốc mà Dự án KFW1 và KFW3 đã xây dựng ở Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được 9 mô hình rừng trồng Vối thuốc (thuần loài và hỗn giao) về tỷ lệ sống, tình hình sinh trưởng, tăng trưởng, giá trị kinh tế, môi trường.

Từ khoá: Vối thuốc (Schima wallichii Choisy), Rừng trồng, Lục Ngạn-Bắc Giang.

Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 10+11 năm 2007, trang 25-29

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]