Thông báo về việc tổ chức chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh

VP-vien1-500x333

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh: Vũ Đức Quỳnh

Thời gian: 8h30’ thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013,

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng

Tên 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về khả năng lưu trữ Cacbon của rừng trên thế giới và ở Việt Nam.

Chuyên đề 2: Điều tra, xác định sinh khối rừng Khộp ở Tây Nguyên.

Chuyên đề 3: Điều tra, đánh giá khả năng lưu trữ Cacbon của rừng Khộp ở Tây Nguyên.

Chuyên ngành: Điều tra quy hoạch rừng

Mã số: 62 62 02 08

Mời quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]