Thông tư Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

Thông tư này quy định điều kiện, điều tra, thiết kế, hồ sơ, thẩm định, phê duyệt thiết kế cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất trong phạm vi cả nước

» Tài liệu gửi kèm :Tên file : 13-4-5TT-BNNPTNTCaitaorung.pdf
Kiểu file : PDF
Dung lượng : 6 MB

Tin mới nhất

Các tin khác