Thông báo về Hội thảo quốc gia về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu ngày 06/12/2017 tại Hà Nội

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu” vào ngày 06 tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội.

Mục tiêu của Hội thảo là tổng hợp, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học một cách bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Các chủ đề sau của hội thảo gồm có:

1)    Toàn cảnh về BĐKH và ĐDSH.

2)    Mối quan hệ giữa BĐKH và ĐDSH.

3)    Bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học trong bối cảnh BĐKH.

Thành phần tham dự:

–        Các cán bộ, cộng tác viên và học viên của Viện Tài nguyên và Môi trường và Đại học Quốc gia Hà Nội.

–        Các nhà khoa học và các nhà quản lý trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.

–        Các chuyên gia của các tổ chức trong, ngoài nước và các địa phương.

Các nhà khoa học quan tâm có thể đăng ký tham gia hội thảo. Thông tin chi tiết và thể lệ đăng ký xem chi tiết tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký có tại đây. Nộp trước ngày 30/9/2017.

Mẫu bài viết/tham luận tại đây. Nộp trước ngày 26/10/2017.

ĐTHT

(Theo http://www.cres.vnu.edu.vn)

Tin mới nhất

Các tin khác