Thông báo về học bổng Hungary

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế nhận được công văn số 1269/BNN-TCCB ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc học bổng Hiệp định đi Hungary. Nay Ban xin thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biết và tham gia dự tuyển, chi tiết xem tại: hoc bong Hungary

Tin mới nhất

Các tin khác