Nghiên cứu tiềm năng tích lũy sinh khối ở hệ sinh thái rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Gia Lai

Luận ánNghiên cứu tiềm năng tích lũy sinh khối ở hệ sinh thái rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Gia Lai
Họ tênTrần Hoàng Quý
Chuyên ngànhĐiều tra và Quy hoạch rừng
Ký hiệu kho Tải pfd file hoặc Mở xem trên trang khác
Năm2017
Năm kết thúc2021