PGS.TS. Võ Đại Hải

Tuần 7 từ 10-14/2/2014 Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Sáng  Họp giao ban Chiều Tuần 6 từ 03-07/2/2014 Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Sáng Nghỉ tết  Nghỉ tết Nghỉ tết Chiều Tuần 5 từ 27-31/1/2013 Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ … [Read more...]

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

TUẦN  TỪ 17- 23/02/2014 Ngày Sáng Chiều 17/02/2014 Thứ hai Làm việc tại Hải Phòng  Làm việc tại Hải Phòng 18/02/2014 Thứ ba Làm việc tại Hải Phòng  Làm việc tại Hải Phòng 19/02/2014 Thứ tư Làm việc tại  Viện Làm việc tại Viện 20/02/2014 Thứ năm Làm việc tại Viện  Họp Hội đồng chương trình Nông thôn mới ( tại Viện Thủy lợi) 21/02/2014 Thứ sáu - Dự Buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở tại Viện.- Làm việc … [Read more...]