PGS.TS. Võ Đại Hải

Tuần 7 từ 10-14/2/2014 Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Sáng  Họp giao ban Chiều Tuần 6 từ 03-07/2/2014 Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Sáng Nghỉ tết  Nghỉ tết Nghỉ tết Chiều Tuần 5 từ 27-31/1/2013 Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ … [Read more...]

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

TUẦN  TỪ 17- 23/02/2014 Ngày Sáng Chiều 17/02/2014 Thứ hai Làm việc tại Hải Phòng  Làm việc tại Hải Phòng 18/02/2014 Thứ ba Làm việc tại Hải Phòng  Làm việc tại Hải Phòng 19/02/2014 Thứ tư Làm việc tại  Viện Làm việc tại Viện 20/02/2014 Thứ năm Làm việc tại Viện  Họp Hội đồng chương trình Nông thôn mới ( tại Viện Thủy lợi) 21/02/2014 Thứ sáu - Dự Buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở tại Viện.- Làm việc … [Read more...]

TS. Đoàn Văn Thu

Tuần 15: từ 7/4 đến 13/4 năm 2014 NGÀY CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN Thứ hai, 7/4  - Làm việc tại Viện; VP. Viện   Thứ ba, 8/4  - Làm việc tại Viện;   VP. Viện       Thứ tư, 9/4   Nghỉ quốc giỗ       Thứ năm, 10/4  - Dự bảo vệ luận án TS, NCS.Mai Trung Kiên;  - Làm việc tại Viện VP. Viện   Thứ sáu, 11/4   Làm việc tại … [Read more...]