Lễ “Giao tài sản Nhà nước cho các đơn vị công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp” cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

17-08-24 Giao TS1

Ngày 23/8/2017, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ “Giao tài sản Nhà nước cho các đơn vị công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp” cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tham dự buổi lễ có GS.TS Võ Đại Hải-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Viện, Ban Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện khu vực phía Bắc, Lãnh đạo Ban tài chính Kế toán, Ban Tổ chức Hành chính Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, … [Chi tiết...]

Công khai NSNN năm 2012

Công khaNSNN2012 … [Chi tiết...]

Thông tư số 108/2008TT-BTC – Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm.

TT108-2008-BTC-Xử lý NSNN cuối năm … [Chi tiết...]

Thông tư Liên tịch số 163/2013 thay thế TTLT số 50/2005.

Thông tư liên tịch số 163-2013 thay thế TTLT số 50-2005-kế toán trưởng … [Chi tiết...]

Thông báo: Công khai Quyết toán thu – chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2006-2011.

Cong khai NSNN2006 Cong khai NSNN2007 Cong khai NSNN2008 Cong khai NSNN2009 Cong khai NSNN2010 Cong khai NSNN2011 … [Chi tiết...]