Danh mục các giống cây lâm nghiệp được công nhận

Danh mục giống cây lâm nghiệp được công nhận năm 2000 1.2.1. Dòng vô tính được công nhận   TT Tên giống được công nhận Tên đơn vị tạo giống Quyết định công nhận giống Đặc điểm ưu việt 1 Giống Keo lai tự nhiên Ký hiệu: BV10 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 132/QĐ/BNN – KHCN, ngày 17 tháng 1 năm 2000 Chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất 25-30 m3/ha/ năm trên lập địa tốt 2 Giống … [Read more...]