TRÀM TA (Melaleuca cajuputi) 7V05

TRÀM TA (Melaleuca cajuputi)

Xuất xứ: Tịnh Biên, An Giang

– Ký hiệu: 7V05

– Quyết định số: 3090/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/8/2000.

– Tác giả: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Nam Bộ

Số 1, Phạm Văn Hai, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu cao với sâu, bệnh. Có thể trồng bằng cây rễ trần và lên líp thấp.

+ Năng suất  đạt 17,2 m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Đồng bằng sông Cửu Long .

Khả năng cung cấp giống: hạt giống thu hái từ rừng giống và vườn giống tại Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Thạnh Hóa, Long An thuộc Viện KHLN Nam  Bộ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

[logo-slider]