Nghiên cứu chọn và nhân giống Sao đen (Hopea odorata Roxb.) và Dầu rái (Dipterocapus alatus Roxb) phục vụ trồng rừng gỗ lớn và cây phân tán tại một số vùng sinh thái trọng điểm

Ký hiệu khoVI24_772
Chuyên ngànhGiống cây Lâm nghiệp
Địa phươngToàn quốc
Lĩnh vựcChọn giống, Kỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chọn và nhân giống Sao đen (Hopea odorata Roxb.) và Dầu rái (Dipterocapus alatus Roxb) phục vụ trồng rừng gỗ lớn và cây phân tán tại một số vùng sinh thái trọng điểm
CấpCấp Bộ
Mục tiêuChọn được một số giống Sao đen và Dầu rái phục vụ trồng rừng gỗ lớn và cây phân tán tại một số vùng sinh thái trọng điểm. Xây được mô hình khảo nghiệm giống và hoàn thiện được quy trình kỹ thuật nhân giống đối với Sao đen và Dầu rái đảm bảo cung cấp giống chất lượng tốt phục vụ trồng rừng tập trung và cây phân tán.
Ngày bắt đầu2022
Ngày kết thúc2026
Chi tiếtNội dung 1: Đánh giá các khảo nghiệm giống hiện có; các tiêu chí, tiêu chuẩn cây trồng phân tán và theo dõi vật hậu của 2 loài Nội dung 2: Chọn cây trội và thu hái vật liệu giống Sao đen, Dầu rái Nội dung 3: Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện kỹ thuật nhân giống hữu tính của 2 loài Nội dung 4: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cho Sao đen Nội dung 5: Xây dựng khảo nghiệm hậu thế (gia đình/xuất xứ) kết hợp làm vườn giống hữu tính Nội dung 6: Xây dựng vườn giống vô tính Sao đen ở vùng Đông Nam bộ
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Kiều Tuấn Đạt - Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
Đơn vị
Kết quả+ 100 cây trội/loài của ít nhất 8 xuất xứ/loài được tuyển chọn, trong đó kế thừa ít nhất 20 cây trội/loài của đề tài/dự án trước đây đã tuyển chọn. + Ít nhất 2 xuất xứ/loài/vùng và 4 gia đình có triển vọng/loài/vùng có năng suất vượt tối thiểu 15% so với sản xuất đại trà. + 02 Quy trình kỹ thuật nhân giống hữu tính Sao đen, Dầu rái được hoàn thiện và được công nhận là tiến bộ kỹ thuật. + 01 Quy trình nhân giống vô tính Sao đen được công nhận ở cấp cơ sở. + 9,0 ha mô hình khảo nghiệm hậu thế (gia đình/xuất xứ) kết hợp làm vườn giống hữu tính tại vùng Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ (3ha/vùng). + 1,0 ha vườn giống vô tính cây Sao đen tại vùng Đông Nam bộ.
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]