Nghiên cứu chọn giống Keo lai phục vụ trồng rừng tại tỉnh Đồng Nai

Ký hiệu khoVI24_721
Chuyên ngànhGiống cây Lâm nghiệp
Địa phươngĐồng Nai
Lĩnh vựcChọn giống, Kỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chọn giống Keo lai phục vụ trồng rừng tại tỉnh Đồng Nai
CấpCấp Tỉnh
Mục tiêuChọn lọc được 2 giống Keo lai có năng suất đạt 25 m3/ha/năm. Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cho 2 dòng sinh trưởng nhanh đạt tỷ lệ ra rễ trên 90%. Xây dựng được 5 ha khảo nghiệm giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tỷ lệ sống trên 90%.
Ngày bắt đầu2020
Ngày kết thúc2023
Chi tiếtTóm tắt nội dung nghiên cứu chính: Nội dung 1: Điều tra, tuyển chọn cây trội Nội dung 2: Xây dựng vườn cung cấp vật liệu giống Nội dung 3: Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống vô tính Nội dung 4: Khảo nghiệm giống
Phương phápPhương pháp nghiên cứu: - Tuyển chọn cây trội theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8755 : 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2017. - Xây dựng vườn cung cấp vật liệu giống: trồng tập hợp tại vườn vật liệu với cự ly 0,5 x 0,7 m, vị trí trồng cây được định vị kèm sơ đồ rõ ràng cho các dòng để thuận tiện trong quá trình theo dõi, nhân giống vô tính. - Thí nghiệm nhân giống vô tính: theo khối đầy đủ, 3 lần lặp lại. - Khảo nghiệm giống được thực hiện theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8761-1:2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2017
Chủ nhiệm đề tàiTS Trần Hữu Biển - Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
Đơn vị
Kết quảSản phẩm khoa học và công nghệ: - 02 giống Keo lai đạt năng suất 25m3/ha/năm (sau 40 tháng tuổi) - Báo cáo điều tra, tuyển chọn cây trội - Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống - Mô hình khảo nghiệm giống (05 ha, mật độ 1.666 cây/ha. Tỷ lệ sống >90%) - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]