Di dân tự phát với vấn đề bảo vệ và phát triển vốn rừng

Ký hiệu khoVI24_170
Chuyên ngànhPhát triển vốn rừng
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcChính sách
Đề tài nghiên cứu khoa họcDi dân tự phát với vấn đề bảo vệ và phát triển vốn rừng
CấpCấp Bộ
Mục tiêuĐã đánh giá được tác động của di dân tự phát đến tài nguyên rừng. - Xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý vốn rừng một cách bền vững
Ngày bắt đầu1/1/2004
Ngày kết thúc12/31/2005
Chi tiết- Đã đánh giá đượctác động của di dân tự phát đến tài nguyên rừng. - Xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý vốn rừng một cách bền vững
Phương pháp1/ Thiết kế, hoàn thiện bộ mẫu phiếu điều tra, thu thập tài liệu cho tổng luận, xây dựng 2 báo cáo chuyên đề. 2/ Khảo sát, điều tra thu thập số liệu, hội thảo, viết báo cáo chuyên đề.
Chủ nhiệm đề tàiThS. Hoàng Liên Sơn
Đơn vịPhòng Kinh tế lâm nghiệp
Kết quả Đã đánh giá đượctác động của di dân tự phát đến tài nguyên rừng. - Thiết kế hoàn thiện bộ mẫu phiếu điều tra, thu thập tài liệu cho tổng luận, xây dựng 2 báo cáo chuyên đề. - Khảo sát, điều tra thu thập số liệu, hội thảo, viết báo cáo chuyên đề - Xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý vốn rừng một cách bền vững
Tiến bộ được công nhậnĐã đánh giá đượctác động của di dân tự phát đến tài nguyên rừng. - Thiết kế hoàn thiện bộ mẫu phiếu điều tra, thu thập tài liệu cho tổng luận, xây dựng 2 báo cáo chuyên đề. - Khảo sát, điều tra thu thập số liệu, hội thảo, viết báo cáo chuyên đề - Xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý vốn rừng một cách bền vững
Phạm vi
[logo-slider]