Chỉnh trang, tu bổ 2 vườn sưu tập thực vật tại Trảng Bom – Đồng Nai và Bầu Bàng – Bình Dương

Ký hiệu khoVI24_397
Chuyên ngànhVườn thực vật
Địa phươngĐông Nam Bộ
Lĩnh vựcTrồng rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcChỉnh trang, tu bổ 2 vườn sưu tập thực vật tại Trảng Bom – Đồng Nai và Bầu Bàng – Bình Dương
CấpCấp Cơ sở Vốn khai thác
Mục tiêu2011
Ngày bắt đầu2013
Ngày kết thúcThS. Kiều Thanh Tịnh
Chi tiếtTT Đông Nam Bộ
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tài
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]