Chế phẩm bảo quản gỗ – Xác định hiệu lực phòng chống Xén tóc gỗ khô Stomatium longicorne New – Phương pháp trong phòng thí nghiệm

Ký hiệu khoVI24_732
Chuyên ngànhCông nghiệp rừng, Xây dựng tiêu chuẩn
Địa phươngToàn quốc
Lĩnh vựcCông nghiệp rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcChế phẩm bảo quản gỗ – Xác định hiệu lực phòng chống Xén tóc gỗ khô Stomatium longicorne New – Phương pháp trong phòng thí nghiệm
CấpCấp Bộ,
Mục tiêuXây dựng tiêu chuẩn
Ngày bắt đầu2021
Ngày kết thúc2022
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS. Đoàn Thị Bích Ngọc - Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]