Chế phẩm bảo quản gỗ – Phần 1: Xác định hiệu lực phòng chống mọi hại gỗ. Phần 2: Xác định hiệu lực phòng chống hà biển hại gỗ.

Ký hiệu khoVI24_777
Chuyên ngànhCông nghiệp rừng
Địa phươngToàn quốc
Lĩnh vựcCông nghiệp rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcChế phẩm bảo quản gỗ – Phần 1: Xác định hiệu lực phòng chống mọi hại gỗ. Phần 2: Xác định hiệu lực phòng chống hà biển hại gỗ.
CấpCấp Bộ, Xây dựng Tiêu chuẩn
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2022
Ngày kết thúc2023
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS. Hoàng Thị Tám - Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]