Chất kết dính gỗ nhiệt dẻo: Phần 1: Phân loại; Phần 2: Xác định độ bền kéo mối nối; Phần 3: Xác định cường độ chịu cắt

Ký hiệu khoVI24_780
Chuyên ngànhCông nghiệp rừng
Địa phươngToàn quốc
Lĩnh vựcCông nghiệp rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcChất kết dính gỗ nhiệt dẻo: Phần 1: Phân loại; Phần 2: Xác định độ bền kéo mối nối; Phần 3: Xác định cường độ chịu cắt
CấpCấp Bộ, Xây dựng Tiêu chuẩn
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2022
Ngày kết thúc2023
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Vũ Đình Thịnh - Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]