Chăm sóc theo dõi, đánh giá kết quả mô hình phục hồi rừng sau cháy ở U Minh Hạ (Nhiệm vụ KHCN)

Ký hiệu khoVI24_258
Chuyên ngànhTràm, đước
Địa phươngTây Nam Bộ
Lĩnh vựcPhục hồi rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcChăm sóc theo dõi, đánh giá kết quả mô hình phục hồi rừng sau cháy ở U Minh Hạ (Nhiệm vụ KHCN)
CấpNhiệm vụ môi trường Cấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu1/1/2006
Ngày kết thúc1/1/2007
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiKS. Phạm Ngọc Cơ
Đơn vịPhân viện KHLN Nam Bộ
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]