Bước đầu nghiên cứu một số cơ sở khoa học và công nghệ cho việc thâm canh rừng gỗ lớn trên diện tích rừng tự nhiên lá rộng thường xanh

Ký hiệu khoVI24_77
Chuyên ngànhGỗ lớn
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcRừng tự nhiên
Đề tài nghiên cứu khoa họcBước đầu nghiên cứu một số cơ sở khoa học và công nghệ cho việc thâm canh rừng gỗ lớn trên diện tích rừng tự nhiên lá rộng thường xanh
CấpCấp Bộ
Mục tiêu1/ Xác lập các cơ sở khoa học chủ yếu của việc thâm canh rừng tự nhiên. xây dựng tiêu chuẩn rừng thâm canh, xác định tổng quát về diện tích, phân bố rừng có khả năng thâm canh. 2/ Xây dựng một số mô hình rừng thâm canh mẫu nhằm hoàn thiện công nghệ thâm c
Ngày bắt đầu1/6/1992
Ngày kết thúc12/31/1995
Chi tiết1/Phân tích tiềm năng về năng suất và chất lượng rừng tự nhiên để xác định mục tiêu thâm canh. 2/ xây dựng tiêu chuẩn rừng có khả năng thâm canh. 3/ xây dựng các nguyên lý, nguyên tắc và các giải pháp công nghệ chủ yếu trong thâm canh rừng. 4/ xây dựng mô
Phương pháp1/ Xác lập các cơ sở khoa học chủ yếu của việc thâm canh rừng tự nhiên dựa trên sự phân tích tổng hợp các yếu tố . 2/ Sử dụng máy tính, ảnh viễn thám và tư liệu của Viện ĐTQH trong phân tích tiềm năng về năng suất, chất lượng rừng. 3/ Các phương pháp sinh
Chủ nhiệm đề tàiGS. Vũ Biệt Linh
Đơn vịViện KHLN
Kết quảBáo cáo tổng kết. -Mô hình rừng
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]