Bước đầu nghiên cứu lai giống một số loàI bạch đàn

Ký hiệu khoVI24_72
Chuyên ngànhBạch đàn
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcGiống cây rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcBước đầu nghiên cứu lai giống một số loàI bạch đàn
CấpCấp Bộ
Mục tiêuNắm được một số khâu cơ bản trong lai giống Bạch đàn. -Tạo được cây lai và xác định được một số đặc trưng của giống lai. -Tăng năng suất rừng từ cây lai so với giống đối chứng 20-50%
Ngày bắt đầu1/6/1996
Ngày kết thúc12/31/2000
Chi tiết1/ Tiến hành chọn lọc cây giống, chiết ghép cây và gây trồng giống làm bố mẹ. 2/ Nghiên cứu phương thức cất trữ hạt phấn thích hợp cho các loàI cây dùng để lai giống 3/ Tiến hành lai giống giữa E. u rophulla với E. exerta và E.tereticornis, xác định tổ hợ
Phương phápLai giống theo phương pháp của M.W.Msincnr . -Nghiên cứu so sánh và thực hiện tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm. -Phân tích các chỉ tiêu sinh hoá và các chỉ tiêu khác theo phương pháp hiện hành. -Thí nghiệm với số mầm đủ lớn và lặp lại theo phương
Chủ nhiệm đề tàiTS. Lê Đình Khả
Đơn vịTT Giống
Kết quả1/ Khu tập hợp giống. 2/ Giống lai 3/ Khảo nghiệm giống lai. 4/ Báo cáo khoa học.
Tiến bộ được công nhận1/ Tiến hành chọn lọc cây giống, chiết ghép cây và gây trồng giống làm bố mẹ. 2/ Nghiên cứu phương thức cất trữ hạt phấn thích hợp cho các loàI cây dùng để lai giống 3/ Tiến hành lai giống giữa E. u rophulla với E. exerta và E.tereticornis, xác định tổ hợp lai kết hạt cao cho năng suất sinh trưởng lớn hơn bố mẹ. 4/ Nghiên cứu các đặc tính hình thái, giải phẫu, sinh hoá và một số tính chất khác của cây lai so với bố mẹ. 5/ Tiến hành khảo nghiệm giống lai được tạo ra nhằm chọn được giống có giá trị kinh tế. 6/ Nghiên cứu nhân giống hom và nuôi cây mô cho các giống lai có triển vọng. 7/ Tập huấn tuyên truyền kỹ thuật về lai giống và giống lai.
Phạm vi
[logo-slider]