Bước đầu nghiên cứu chọn giống một số loài Gáo (Haldina, Anthocephalus, và Neonauclea) mọc nhanh phục vụ trồng rừng kinh tế

Ký hiệu khoVI24_386
Chuyên ngànhGáo
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcGiông cây rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcBước đầu nghiên cứu chọn giống một số loài Gáo (Haldina, Anthocephalus, và Neonauclea) mọc nhanh phục vụ trồng rừng kinh tế
CấpCấp Cơ sở Vốn khai thác
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2010
Ngày kết thúc2014
Chi tiếtTT Đông Nam Bộ
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiKS. Nguyễn Văn Chiến
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]