Bước đầu nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Tung ở Tây Nguyên

Ký hiệu khoVI24_59
Chuyên ngànhTung
Địa phươngTây Nguyên
Lĩnh vựcTrồng rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcBước đầu nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Tung ở Tây Nguyên
CấpCấp Bộ
Mục tiêu1/Xác định một số đặc điểm sinh thái của cây Tung để làm cơ sở gây trồng loài cây này nhằm mục tiêu trồng rừng nguyên liệu cho gỗ bóc lạng. 2/ Xác định kỹ thuật gây trồng cây Tung. 3/ Thử nghiệm khả năng làm gỗ bóc, lạng của cây Tung
Ngày bắt đầu1/6/1997
Ngày kết thúc12/31/2000
Chi tiết1/ Tổng kết lại những kết quả đã có về cây Tung ở EAKMAT nói riêng , ở Dak Lak nói chung. 2/ Nghiên cứu một số đặc điểm của cây Tung như sinh thái, vật hậu, yêu cầu lập địa... 3/ Bước đầu xác định đặc điểm về gỗ, khả năng sử dụng làm gỗ lạng bóc. 4/ Nghiê
Phương phápSử dụng phương pháp thông thường trong nghiên cứu lâm học
Chủ nhiệm đề tàiKS. Đỗ Trọng Vinh
Đơn vị
Kết quả1/ Bản hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Tung. 2/ Xây dựng mô hình 4 ha
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]