Bước đầu đánh giá thị trường gỗ rừng trồng của các tỉnh Bắc Bộ

Ký hiệu khoVI24_75
Chuyên ngànhGỗ rừng trồng
Địa phươngBắc Bộ
Lĩnh vựcKinh Tế
Đề tài nghiên cứu khoa họcBước đầu đánh giá thị trường gỗ rừng trồng của các tỉnh Bắc Bộ
CấpCấp Bộ
Mục tiêuNghiên cứu nhu cầu khả năng đáp ứng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường gỗ rừng trồng trên địa bàn các tỉnh Bắc Bộ
Ngày bắt đầu1/6/1996
Ngày kết thúc12/31/1997
Chi tiếtNghiên cứu khả năng, tiềm năng về gỗ rừng trồng , sự phân bố của chúng trên địa bàn. Nhu cầu của thị trường hiện nay về gỗ rừng rừng. Dự báo cung cầu và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường
Phương phápHệ thống hoá kết quả của quá trình tạo ra sản phẩm từ gỗ rừng trồng . Khảo cứu về cung cầu gỗ rừng trồng trên thị trường. Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia,
Chủ nhiệm đề tàiTS. Nguyễn Văn Khoa
Đơn vịTổng công ty giấy, Vụ kế hoạch Bộ NN và PTNT, Sở NN và PTNT các tỉnh Bắc Bộ
Kết quảBáo cáo tổng kết thực hiện đề tài
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]