Bảo tồn nguồn gen cây rừng III

Ký hiệu khoVI24_417
Chuyên ngành
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcGiống, Công nghệ sinh học
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo tồn nguồn gen cây rừng III
CấpCấp NN
Mục tiêu2011
Ngày bắt đầu2011
Ngày kết thúc2015
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS Phí Hồng Hải
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]