Bảo tồn nguồn gen cây rừng IV

Ký hiệu khoVI24_555
Chuyên ngànhBảo tồn nguồn gen
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcBảo tồn nguồn gen
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo tồn nguồn gen cây rừng IV
CấpCấp NN
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2016
Ngày kết thúc2020
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Phí Hồng Hải
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]