Bảo tồn nguồn gen cây rừng II

Ký hiệu khoVI24_10
Chuyên ngànhSao lá tình tim
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcGiống cây rừng
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo tồn nguồn gen cây rừng II
CấpCấp Bộ
Mục tiêu1/Góp phần lưu giữ và phát triển nguồn gen các loài cây rừng bị đe doạ, các loài cây rừng có giá trị cũng như bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta. 2/ Góp phần cập nhật thông tin về nguồn gen các loài cây rừng bị đe doạ và có giá trị. 3/ Tăng cường năng lực
Ngày bắt đầu1/6/2001
Ngày kết thúc12/31/2005
Chi tiết1/ Điều tra khảo sát trong phạm vi toàn quốc cho các loài cây ưu tiên. 2/ Thu thập hạt giống phục vụ bảo tồn. 3/ Xây dựng phương án bảo tồn in situ và xây dựng các quần thụ bảo tồn ex situ cho một số loài cây ưu tiên. 4/ Đánh giá một số nguồn gen và loài
Phương phápáp dụng phương pháp điều tra truyền thống: điều tra sinh thái di truyền để xác định các vùng chính của khu phân bố, vùng xuất xứ, các nguồn gen hiện còn và tình trạng bị đe doạ. + áp dụng các biện pháp và hướng dẫn kỹ thuật cho thu thập hạt giống, gieo ươ
Chủ nhiệm đề tàiTS. Nguyễn Hoàng Nghĩa
Đơn vịViện KHLN,Những cơ sở có liên quan ở các địa phương, các vườn quốc gia, khu bảo tồn, các Trung tâm thuộc Viện
Kết quảĐiều tra khảo sát cho 100 loài, thu thập bảo tồn cho 109 nguồn gien của 76 loài trong đó có 49 nguồn gien của 29 loài quý hiếm - Phát hiện lần đầu tiên 2 loài rất nguy cấp (CR) là Sao lá tình tim (chỉ còn lại 250 cây tại Cam Ranh – Khánh Hòa) và Sao mạng Cà Ná (chỉ còn 190 cây tại Cà Ná - Ninh Thuận) và đã thu hái giống thành công cho bảo tồn - Lên danh sách và đánh giá mức độ đe dọa cho 33 loài cây lá kim bản địa, 43 loài cây họ Dầu bản địa (xuất bản 2 quyển sách) - Lần đầu tiên lên danh sách 215 loài Tre Việt Nam trên cơ sở kế thừa tài liệu (113 loài và triển khai điều tra mới trên toàn quốc) - Đánh giấ đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử (RAPD và cpADN) cho 9 xuất xứ Lim xanh, 17 loài họ Dầu của 6 chi cây họ Dầu, 12 loài cây thuộc chi Dầu Dipterocarpus, 50 cây Sao lá hình tim và bước đầu cho 10 cây Sao mạng - Giâm hom thành công cho Thông đỏ Lâm Đồng, Bách xanh, Pơ mu, Re hương, Xá xị, Vù hương, Thông nàng và bước đầu cho Thủy tùng - Xây dựng 60,2ha rừng bảo tồng tại 9 điểm (9 tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lâm Đồng, Đắc Nông , Bình Dương, Bà Rịa, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau) trên toàn quốc
Tiến bộ được công nhậnĐiều tra khảo sát cho 100 loài, thu thập bảo tồn cho 109 nguồn gien của 76 loài trong đó có 49 nguồn gien của 29 loài quý hiếm - Phát hiện lần đầu tiên 2 loài rất nguy cấp (CR) là Sao lá tình tim (chỉ còn lại 250 cây tại Cam Ranh – Khánh Hòa) và Sao mạng Cà Ná (chỉ còn 190 cây tại Cà Ná - Ninh Thuận) và đã thu hái giống thành công cho bảo tồn - Lên danh sách và đánh giá mức độ đe dọa cho 33 loài cây lá kim bản địa, 43 loài cây họ Dầu bản địa (xuất bản 2 quyển sách) - Lần đầu tiên lên danh sách 215 loài Tre Việt Nam trên cơ sở kế thừa tài liệu (113 loài và triển khai điều tra mới trên toàn quốc) - Đánh giấ đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử (RAPD và cpADN) cho 9 xuất xứ Lim xanh, 17 loài họ Dầu của 6 chi cây họ Dầu, 12 loài cây thuộc chi Dầu Dipterocarpus, 50 cây Sao lá hình tim và bước đầu cho 10 cây Sao mạng - Giâm hom thành công cho Thông đỏ Lâm Đồng, Bách xanh, Pơ mu, Re hương, Xá xị, Vù hương, Thông nàng và bước đầu cho Thủy tùng - Xây dựng 60,2ha rừng bảo tồng tại 9 điểm (9 tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lâm Đồng, Đắc Nông , Bình Dương, Bà Rịa, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau) trên toàn quốc
Phạm viKết quả giâm hom được áp dụng cho các loài có liên quan trên phạm vi cả nước.
[logo-slider]