Bảo tồn nguồn gen cây rừng V

Ký hiệu khoVI24_686
Chuyên ngànhBảo tồn gen
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcBảo tồn gen
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo tồn nguồn gen cây rừng V
CấpCấp Quốc gia
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2020
Ngày kết thúc2024
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiPGS.TS. Phí Hồng Hải - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]