Bảo quản Lâm sản – Qui trình bảo quản gỗ rừng trồng làm nọc tiêu bằng chế phẩm XM5

Ký hiệu khoVI24_349
Chuyên ngànhTiêu chuẩn
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcBảo quản lâm sản
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo quản Lâm sản – Qui trình bảo quản gỗ rừng trồng làm nọc tiêu bằng chế phẩm XM5
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu1/1/2009
Ngày kết thúc1/1/2010
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Bùi Văn Ái
Đơn vịPhòng BQLS
Kết quảĐã nghiệm thu, công bố tiêu chuẩn.
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]