Bảo quản gỗ – Thuật ngữ và định nghĩa

Ký hiệu khoVI24_587
Chuyên ngànhBảo quản gỗ
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcBảo quản lâm sản
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo quản gỗ – Thuật ngữ và định nghĩa
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2017
Ngày kết thúc2018
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Nguyễn Văn Đức
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi
[logo-slider]