Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Minh Cường

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Minh Cường với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Sồi phảng (Lithocarpus fissus (Champ. Ex Benth.) A. Camus) phục vụ sản xuất gỗ lớn ở vùng trung tâm và Đông Bắc Bộ;

Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05.

Thầy hướng dẫn khoa học: TS. Hà Thị Mừng và GS.TS. Nguyễn Xuân Quát

Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ tư, ngày 13 tháng 1 năm 2016 tại tầng 3, phòng 306 – khu văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến dự!

Ban ĐT,HTQT

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]