Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hồ Thanh Hà

Rung-SXNgày 27 tháng 5 năm 2014 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam NCS Hồ Thanh Hà  đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nông nghiệp với đề tài: Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng Keo lai tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng

Mã số: 62 62 02 08

Thầy hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Tiến Hinh

Đóng góp mới của luận án: Bổ sung và hoàn thiện cơ sở khoa học cho việc thiết lập bản đồ cấp năng suất bằng các hàm hồi quy đa biến có sử dụng biến Dummy và công nghệ GIS.

Hình ảnh: Nghiên cứu sinh cùng chụp lưu niệm với thành viên Hội đồng

2014-05-27 11.49.20

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]