Góp phần nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng nửa rụng lá – rụng lá ưu thế Bằng lăng (Lagerstroenica calyculata Kurz) làm cơ sở đề xuất giải pháp kỹ thuật khai thác – nuôi dưỡng ở Đăk Lăk.

Luận ánGóp phần nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng nửa rụng lá – rụng lá ưu thế Bằng lăng (Lagerstroenica calyculata Kurz) làm cơ sở đề xuất giải pháp kỹ thuật khai thác – nuôi dưỡng ở Đăk Lăk.
Họ tênBảo Huy
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho4.04.03
NămKhóa 5/1989
Năm kết thúc1993
[logo-slider]