Dự đoán trữ lượng rừng và năng suất gỗ của rừng trồng Bồ đề (Styrax tonkinensis Pierre) thuần loại đều tuổi vùng trung tâm ẩm vùng Bắc Việt Nam.

Luận ánDự đoán trữ lượng rừng và năng suất gỗ của rừng trồng Bồ đề (Styrax tonkinensis Pierre) thuần loại đều tuổi vùng trung tâm ẩm vùng Bắc Việt Nam.
Họ tênTrịnh Đức Huy
Chuyên ngànhQuy hoạch
Ký hiệu kho4.04.02
NămNCS hệ không chính quy
Năm kết thúc1989
[logo-slider]