Ảnh hưởng của chế độ ánh sáng, nước và phân bón đối với cây Hồi (Illcium verum Hook) ở giai đoạn vườn ươm.

Luận ánẢnh hưởng của chế độ ánh sáng, nước và phân bón đối với cây Hồi (Illcium verum Hook) ở giai đoạn vườn ươm.
Họ tênNguyễn Ngọc Tân
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho4.04.03
NămNCS hệ không chính quy
Năm kết thúc1987
[logo-slider]