Sơn chống hà C.HA16 dùng cho tàu thuyền gỗ đi biển

THÔNG TIN CHUNG

 • Công nhận tại QĐ số 176/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 8 tháng 6 năm 2017 của Tổng cục lâm nghiệp.
 • Tác giả: Bùi Văn Ái, Vũ Văn Thu, Đoàn Thị Bích Ngọc.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Tính mới, tính sáng tạo của tiến bộ kỹ thuật: Sơn chống hà C.HA16 là loại sơn được tạo ra từ 9 thành phần, là sản phẩm sơn chống hà đầu tiên do Việt Nam sản xuất dùng sơn phủ gỗ tàu thuyền đi biển có sử dụng dầu vỏ hạt điêu biến tính để làm tăng chất lượng màng sơn, sử dụng chủ yếu cho các khung xương, mạn, đáy, sàn và cabin, w… của tàu.
 • Chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm sơn chống hà C.HA16 được đánh giá tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga – Bộ Quốc phòng và tại Công ty TNHH Delta Việt Nam đều cho thấy, các tiêu chí đánh giá chất lượng của sơn chống hà C.HA16 đêu đáp ứng được theo tiêu chuẩn hiện hành. Một số tiêu chí còn tốt hơn so với những loại sơn tương ứng sản xuất trong nước hoặc nhập ngoại như: khả năng bám dính; độ cứng, có thể đây là ưu điểm vượt trội so với loại sơn chống hà khác. So sánh chất lượng sản phẩm Sơn chống hà C.HA 16 với sơn chống hà Hải Phòng WCA như sau:
TT Chỉ tiêu kiểm tra Tiêu chuẩn kiểm tra Giá trị đo trên mẫu
C.HA16 Sơn Hải Phòng WCAF

 

1 Màu sắc Nâu đỏ Nâu đỏ
2 Tỳ trọng ở nhiệt độ (20 ± 2) °c, g/cm3 TCVN 10237-1:2013

ISO 2811-1:2011

1,21 1,50
3 Độ nhớt pha loãng với xylen theo tỷ lệ 1:1 về thể tích theo VZ-4 ở (23 ± 0,5) °c, giây TCVN 2092:2008

ISO 2431:1993

20 20
4 Thời gian khô cứng, giờ TOCT 19007-73 48 24
5 Hàm lượng khô, % TCVN 10370-1:2014

ISO 11890-1:2007

71 60
6 Độ bám dính, điểm TCVN 2097:1993 1 2
7 Độ cứng: bút chì, H ISO 1518:2000 9H 7H
8 Hợp chất voc (g/L) ASTM D2369 327,5 389

 

– Khả năng giảm thiểu tác động đến môi trường

 • Về hàm lượng các chất hữu cơ tự do dễ bay hơi có trong sơn (VOCs): hàm lượng VOCs của sơn chống hà C.HA16 là 327,5 g/1 thấp hơn giá trị VOCs của sơn chống hà Hải Phòng WCAF và đều thấp hơn giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn ASTM D2369 (400 g/1).
 • Tổng hàm lượng đồng (Cu) bị rửa trôi trong môi trường nước biển của gỗ đã sơn loại sơn chống hà C.HA16 là 1,21mg/l. Tham khảo Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (QCVN 10- MT:2015/BTNMT) đã quy định giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển.
 • Về chất lượng màng trang sức: sơn chống hà C.HA16 hoàn toàn đạt được chất lượng tót, các thông số kỹ thuật về cơ học, vật lý và hóa học đáp ứng được yêu cầu, phần khí thải ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng máy móc, thiết bị và nguồn nguyên liệu sẵn có trên thị trường.

– Khả năng khai thác hiệu quả tài nguyên

 • Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất sơn chổng hà C.HA16 dễ tìm kiếm và sẵn có ở trong nước;
 • Máy móc thiết bị cơ bản sử dụng hệ thống trang thiết bị hiện có tại các cơ sở sản xuất, không đòi hỏi cần phải đầu tư thêm;
 • Nhân lực không yêu cầu trình độ nhân lực cao hơn so với các quy trình sản xuất hiện có.
 • Về tính dễ áp dụng, khả năng triển vọng mở rộng sản xuất: về quy trình công nghệ sản xuất sơn chống hà C.HA16 cơ bản không có sự khác biệt lớn so với những loại sơn phủ bề mặt gỗ thông dụng hiện nay, vì vậy quy trình công nghệ này dễ áp dụng và phù họp với tình hình sản xuất thực tế hiện có tại Việt Nam.

– Hiệu quả kinh tế

So sánh cùng với quy trình sản xuất tương tự, chất lượng sơn tương tự, thì chi phí nguyên vật liệu để sàn xuất ra sơn chống hà C.HA16 thấp hơn so với loại sơn tương ứng khoảng 30%, do:

 • Sơn chống hà C.HA 16 của dự án có thành phần chính là nhựa dầu vỏ hạt điều biến tính, sản xuất được trong nước, sẵn có nên có giá thành rẻ hon so với các loại sơn nhập ngoại.
 • Sơn chống hà C.HA 16 có sử dụng phụ gia CaCCh là loại chất độn có giá thành rẻ 3.000 đ/kg nên cũng góp phần làm giảm giá thành của sơn
ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG
 • Các cơ sở sản xuất sơn chống hà cho tàu thuyền gỗ đi biển quy mô vừa và nhỏ.
 • Các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền gỗ đi biển.
ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG
 • Áp dụng cho sản xuất sơn chống hà C.HA16 dùng trong việc bảo quản tàu thuyền gỗ đi biển.
 • Áp dụng với các doanh nghiệp có quy mô cỡ vừa và nhỏ, công suất sản xuất sơn từ 10 tấn sản phẩm sơn/năm trở lên.
[logo-slider]