Sản phẩm keo MUF-E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán

THÔNG TIN CHUNG

  • Công nhận tại Quyết định số 417/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp.
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Minh, Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Tạ Thị Thanh Hương, Lê Thị Hưng và Trần Đức Trung.
NỘI DUNG CHÍNH

Sản phẩm keo MUF-E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán có những tính chất và thông số công nghệ như Bảng 1.

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của keo dán MUF E1.M13

Chỉ tiêu Đơn vị tính MUF E1.M13
Màu sắc Trắng trong
Hàm lượng khô % 54
Độ nhớt sau 01 ngày (ở 250C) mPa.s 44
Độ nhớt sau 04 tuần (ở 250C) mPa.s 230
Độ pH 9,12
Hàm lượng Formaldehyde tự do trong keo % 1,08
Thời gian sống Ngày 50

Sản phẩm keo Urea Formandehyde biến tính với melamine (MUF- E1.M13) được áp dụng cho công nghiệp sản xuất ván gỗ dán đáp ứng được đồng thời các tiêu chí tạo độ bền chống chịu ẩm ướt, tối thiểu hóa phát thải Formandehyde tự do ở mức E1 theo tiêu chuẩn Châu Âu và chi phí giá thành cạnh tranh (giảm tối thiểu 10%) thể hiện tính mới trong sản xuất keo cho đồ mộc cao cấp ở Việt Nam cũng như xuất khẩu.

Bảng 2. Thông số kỹ thuật của ván dán sử dụng keo MUF E1. M13

Chỉ tiêu Tiêu chuẩn kiểm tra Trị số đạt được
Độ ẩm ván, % EN 322: 1993 10,4
Khối lượng thể tích ván, g/cm3 EN 323:1993 0,7
Trương nở chiều dày ván, % EN 317:1993 8
Độ bền kéo trượt màng keo, EN 314

Class 2, N/mm2

EN 314-1,2:2004 1,2
Độ bền uốn tĩnh, MPa EN 310:1993 77
Mô đun đàn hồi uốn tĩnh, MPa EN 310:1993 9770
Hàm lượng formaldehyde E1, mg/100g ván khô kiệt EN 717-3:1996 1,15

Hình 1. Sơ đồ các bước kỹ thuật Qui trình tổng hợp keo MUF-E1. M13

ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG
  • Sản phẩm keo MUF-E1.M13 có thể sử dụng phù hợp với quy trình sản xuất của tất vả các nhà máy sản xuất ván dán trên cả nước.
  • Sản phẩm keo dán MUF-E1.M13 được tạo ra từ quy trình công nghệ sản xuất keo MUF-E1.M13 hoàn toàn phù hợp trên nền hệ thống thiết bị sản xuất keo phổ biến tại Việt Nam. Nguyên liệu là các nguyên liệu phổ biến trong ngành công nghiệp sản xuất keo MUF.
ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG

Sản phẩm keo MUF-E1.M13 được sử dụng trong công nghiệp sản xuất ván dán với các điều kiện sau: Ván mỏng: sử dụng ván bóc gỗ rừng trồng hoặc rừng tự nhiên có khối lượng thể tích thông thường 0,35 – 0,65 g/cm3. Độ ẩm ván mỏng cho phép 5-14%.

 

[logo-slider]