Quy trình xây dựng bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm của Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ Tổ biên soạn dự thảo hai bộ tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Bộ tiêu chuẩn được xây dựng phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và quy trình xây dựng của Chương trình Chứng nhận Chứng chỉ rừng PEFC (PEFC ST 1001: 2010).

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp, cơ quan đầu mối đang xây dựng Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam, ban hành Quy trình xây dựng tiêu chuẩn. Theo Quy trình này, các Bộ tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên nguyên tắc công khai và minh bạch với sự tham gia của nhiều bên liên quan.

Quy trình xây dựng các Bộ tiêu chuẩn được thông báo rộng rãi và mong nhận được ý kiến góp ý để hoàn thiện thêm.

Các ý kiến vui lòng gửi về:

Trần Lâm Đồng

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Email: dong.tran@vafs.gov.vn

Tải quy trình:

Quy trinh xay dung tieu chuan

CV-TCLN – Quy trinh xay dung tieu chuan

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]