Loài: Thông caribe (P.caribaea var. hondurensis) – Xuất xứ: Byfield

Quyết định công nhận số: 3614/QĐ-BNN ngày 8/8/2001.

Tác giả: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp – Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

Vùng áp dụng: Bắc trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ

Khả năng cung cấp giống: cây con.

[logo-slider]