Loài: Phi lao – Dòng: TT2.6

Quyết định số: 301/QĐ/BNN-KHCN, ngày 29/01/2002

Tác giả:  Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số 2 (nay là cơ quan kiểm lâm vùng II)

Địa chỉ liên hệ: Số 02 Trần Hưng Đạo, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá

-Những đặc điểm ưu việt:

+Khả năng chống chịu khô hạn tốt, đến nay chưa phát hiện có sâu bệnh hại.

+Sinh trưởng chiều cao, đường kính cao hơn nhiều so với giống địa phương, năng suất tăng 150% so với giống đại trà.

+Khả năng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay tốt, được sử dụng rất tốt để phòng hộ ven biển.

Vùng áp dụng: Vùng cát ven biển, đất phù sa đồng bằng ven biển và đất bồi tụ

Khả năng cung cấp giống: Cây hom, cây hạt.

[logo-slider]