Kỹ thuật nhân giống Mắc ca bằng phương pháp ghép

 

THÔNG TIN CHUNG
 • Công nhận tại Quyết định số 210/QĐ-TCLN-KH&HTQT của Tổng cục Lâm nghiệp ngày 28 tháng 6 năm 2018.
 • Tác giả: Nguyễn Đức Kiên, Trần Đức Vượng, Phan Đức Chỉnh, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên, Nguyễn Đình Hải, Hồ Quang Vinh, Mai Trung Kiên.
NỘI DUNG CHÍNH

1. Chăm sóc gốc ghép cho Mắc ca

 • Bón phân cho gốc ghép sau khi gieo ươm được 3 tháng theo công thức: Phân lân + Phân chuồng (5 g phân lân/gốc ghép) + nước phân chuồng (khoảng 10lít/m2)); hoặc Phân lân + phân phân hủy chậm (5g + 5g/gốc ghép). Cứ sau 3 tháng lại lặp lại bón phân một lần.
 • Tưới nước 2 lần/ngày và không để úng nước.
 • Thời gian tạo gốc ghép sẽ được rút ngắn từ 24 tháng xuống còn từ 12-18 tháng.

2. Kỹ thuật tạo hom ghép

 • Cành ghép là cành bánh tẻ, lấy cành ghép ở nơi có đầy đủ ánh sáng, không sâu bệnh, tuổi hom ghép từ 1-2 tuổi, đường kính phần gốc của hom ghép từ 0,8 đến 1 cm
 • Trước khi thu hom ghép 2-3 tháng, tiến hành dùng kéo cắt cành khoanh vỏ cành ghép rộng khoảng 1-1,5cm tại vị trí cách gốc cành ghép 2-3cm, khoanh hết lớp vỏ bên ngoài đến sát lớp gỗ bên trong, loại bỏ hoàn toàn phần vỏ đã khoanh. Kỹ thuật khoanh vỏ này tạo tỷ lệ ghép thành công 80-90% so với không khoanh vỏ trước khi ghép.

3. Thời vụ ghép:

Mùa vụ ghép thích hợp cho Mắc ca là từ tháng 9 đến tháng 12 năm trước và từ tháng 1-3 năm sau. Thời vụ ghép này cho tỷ lệ hom ghép sống gấp 2-3 lần so với các tháng còn lại.

4. Kỹ thuật ghép

Kỹ thuật ghép nối tiếp và ghép nêm. Cả hai kỹ thuật này cho tỷ lệ hom ghép sống đạt 80-90%

5. Kỹ thuật chăm sóc sau ghép

 • Phương pháp ghép nối tiếp: dùng túi nilon phủ vào hom ghép, tưới phun 3 lần/ngày trong khoảng 40 ngày (đến khi hom ghép bật chồi khoảng 7-10cm).
 • Phương pháp ghép nêm: phủ lều nilong trắng kích thước vòm che nylon có bán kính 1-1,2m, tiến hành tưới thấm 1 lần/ngày duy trì độ ẩm không khí trong lều giâm hom trên 85%.
 • Làm giàn che bằng lưới đen, có độ che phủ 60-70%, trong 40-50 ngày đầu tiên, sau đó giảm dần độ che phủ. Kỹ thuật này làm tăng khả năng bật chồi, và tỷ lệ sống của hom ghép.
 • Làm cỏ, phá váng cho cây ghép hàng tháng, sau 3 tháng có thể đảo bầu lần 1, và trước khi đem đi trồng 1 tháng đảo bầu tiếp lần 2. Kỹ thuật phá váng và đảo bầu, đem lại cho cây ghép sinh trưởng và phát triển tốt hơn, đồng thời làm tăng tỷ lệ sống sau khi trồng rừng.
ĐỊA ĐIỂM ỨNG DỤNG

Kỹ thuật này áp dụng cho việc nhân giống vô tính bằng phương pháp ghép phục vụ trồng rừng tập trung, thâm canh theo hướng lấy hạt Mắc ca cho các tỉnh Tây Nguyên và Tây Bắc.

ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG
 • Có vườn cây đầu dòng Mắc ca các giống đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận.
 • Có vườn ươm đầy đủ các trang thiết bị cần có như: Khu gieo ươm gốc ghép, hệ thống tưới phun tự động, hệ thống dẫn nước tưới tại vườn, các nhà lưới, nhà mái che nilon, khu huấn luyện cây con, khu ghép….

 

 

[logo-slider]