Keo tai tượng (Acacia mangium) – Xuất xứ Bloomfield

– Quyết định số: 1773/QĐ/BNN-KHCN ngày 19/07/2005.

– Tác giả: Huỳnh Đức Nhân, Nguyễn Quang Đức.

Địa chỉ liên hệ: Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu sâu bệnh: tốt

+ Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất đạt 20-25 m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Trung tâm và nơi có điều kiện tương tự.

keo tai tuong bloomfile

[logo-slider]