KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) Dòng: Clt98

Dòng: Clt98

– Quyết định số: 2763/QĐ-BNN-LN ngày 1 tháng 10 năm 2009

– Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Khả năng chống chịu bệnh tốt.

+ Năng suất cao 15,3m3/ha/năm ở Đồng Hới – Quảng Bình. Chiều cao dưới cành cao, thân thẳng, cành nhỏ.

– Vùng áp dụng: Đồng Hới – Quảng Bình và những nơi có lập địa tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống

Clt98

[logo-slider]