KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) Dòng: Clt7

Dòng: Clt7

– Quyết định số: 2763/QĐ-BNN-LN ngày 1 tháng 10 năm 2009.

– Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Khả năng chống chịu bệnh tốt.

+ Năng suất đạt 13m3/ha/năm ở Đồng Hới – Quảng Bình và đạt 22,7 m3/ha/năm, ở Bầu Bàng – Bình Dương. Chiều cao dưới cành cao. Phù hợp cho gỗ xẻ, tỷ trọng gỗ cao, độ co rút nhỏ, uốn tĩnh và uốn đứt gãy cao.

– Vùng áp dụng: Cả nước

– Khả năng cung cấp giống:  Cây con và hom giống

Clt7

[logo-slider]