KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) Dòng: BVlt85

Dòng: BVlt85

– Quyết định số: 1998/QĐ/BNN – KHCN, ngày 11/07/2006.

– Tác giả: Lê Đình Khả, Hà Huy Thịnh, Hồ Quang Vinh.

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt

+ Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất đạt 15-18 m3/ha/năm.

– Vùng áp dụng: Đông Hà – Quảng Trị và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống:  Cây con và hom giống

BVlt85

[logo-slider]