KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) Dòng: AA1

Dòng: AA1

– Quyết định công nhận số: 3905/QĐ-BNN-KHCN, ngày 11/12/2007

– Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Quang Thu

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chủ yếu có một thân, thân thẳng, ít cành nhánh, chiều cao dưới cành lớn. Sinh trưởng nhanh trên lập địa phù sa cổ, nghèo chất dinh dưỡng năng suất đạt 25,7 m3/ha/năm ở Minh Đức (Bình Phước).

+ Chống chịu bệnh tốt, không bị bệnh phấn hồng.

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống.

AA1

[logo-slider]